Unit Hal Ehwal Murid

 

Pengerusi : Tn.Hj. Jusoh Bin Omar
Timbalan Pengerusi : Tn.Hj. Ahmad Ghazilan bin Ngah
Naib Pengerusi 1 : En Mustaffa bin Chik
Naib Pengerusi 2 : Tn.Hj Md Rashidi bin Ibrahim
Naib Pengerusi 3 : Tn Hj Abd Roni Taib
Setiausaha 1 : Tn Hj Subri Bin Loman
Setiausaha 2 : Pn Nik Norlina bt Ariffin

 

Tugas-tugas:
1. Berperanan sebagai perancang utama dalam pengurusan hal ehwal murid.
2.Merangka,merancang,menggubal dan mengkaji dasar  dan peraturan sekolah bagimemantapkan lagi disiplin, kebajikan, keselama tan, dan sahsiah pelajar.
3. Merancang dan melaksana program bagi melahirkan modal insan yang beriman dan ber amal soleh,memiliki minda kelas pertama, ber akhlak mulia,dan wasatiah dalam kehidupan.
4. Merancang dan melaksanakan program Bina Insan bagi meningkatkan sahsiah murid.
5.Menghayati dan melaksana pendekatan secara bijaksana,nasihat yang baik danberbincang secara baik dan berkesan bagi menangani salah laku pelajar.