Badan Beruniform

 

Pengerusi    : Tn. Hj. Jusoh bin Omar
Timbalan Pengerusi : Tn.Hj Md Rashidi bin Ibrahim
Naib Pengerusi 1 : En Mustaffa bin Chik
Naib Pengerusi 2 : Tn Hj Ahmad Ghazilan bin Ngah
Naib Pengerusi 3 : En Zamri bin Abd Rahman
Penyelaras : Tn Hj Mohd Nawawi bin Ismail

 

Badan-badan Beruniform di SMKA Falahiah

 

PENGAKAP

Pengakap

Pengakap

En Ulwi bin Ibrahim

En Mohd Ghazali bin Daud

BRIGED BAKTI

Briged Bakti

Briged Bakti

En Mohd Zahrin bin Mohd Salleh

Tn Hj Shukor bin  Othman

BULAN SABIT MERAH

Bulan Sabit Merah

Bulan Sabit Merah

En Mohd Khairy Bin Abdullah

Tn Hj Kamal Bahari Bin Muhamad

TAEKWANDO

Taekwando

Taekwando

En Wan Mithlan bin Wan Omar

Tn Hj Mat Hussin bin Said

PERTAHANAN AWAM

Pertahanan Awam

Pertahanan Awam

En Mohd Hanipa bin Mydin Pitchay

Tn Hj Mohd Nawawi bin Ismail

SILAT

Persatuan Silat PSSGTK

Persatuan Silat PSSGTK

En Ezani bin Mohd Daud

Tn Hj Kamaruzaman bin Muhamad

KADET REMAJA SEKOLAH

Kadet Remaja Sekolah

Kadet Remaja Sekolah

En Nazri bin Ghazali

Tn Hj Abdul Nasir bin Nik Abd Rahman

PERSATUAN PUTERI ISLAM

Persatuan Puteri Islam

Persatuan Puteri Islam

Pn Sabariah Bt Mokhtar

Pn A‘aisyah bt Mohamad